Skupinové rezervace

Podmínky pro skupinové rezervace pro rok 2023

1) skupiny od 10 do 25 míst včetně

 1. Nevratný depozit ve výši 10% ceny (fare bez YQ a letištních tax) musí být uhrazen do 5 dní od potvrzení rezervace. Za každé zrušené místo do 21 dní před odletem bude účtován stornopoplatek ve výši 10% ceny/fare. V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace). Storno poplatek se aplikuje i v případě neuhrazení platby depozita.
 1. Doplatek do 100% RT ceny (fare + YQ), případné storno poplatky a letištní taxy, musí být uhrazeny do 21 dní před odletem. Za každé zrušené místo 21 dní před odletem a méně bude účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny/fare + YQ . V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace).
 1. YQ taxa je nerefundovatelná. YQ a letištní taxy se účtují v aktuální výši platné v den vystavení konečné faktury (cca měsíc před odletem) a podléhají kurzovým změnám a změnám nominální hodnoty těchto tax v návaznosti na rozhodnutí letecké společnosti a příslušných autorit daného letiště. Aktuální výše jsou publikovány v rezervačních systémech. Na Vaši žádost je možné finální fakturu vystavit dříve a tím pevně fixovat tyto taxy.
 1. Jména cestujících je nutno dodat nejpozději tři pracovní dny před odletem linky s tím, že případná změna jména je možná v pracovní dny od 09:00 do 17:00 nejpozději 24 hodin před odletem.
 1. Cena zahrnuje základní přepravu z místa odletu do místa příletu bez jakékoliv garance na případné návazné lety. Cena dále zahrnuje odbavené zavazadlo - jeden kus do 23 kg na osobu (žádný z rozměrů nesmí být větší než 150 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm) a příruční zavazadlo do 8 kg na cestujícího o maximálních rozměrech 56x45x25 cm (avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm).
 1. V ceně nejsou zahrnuty náklady za pozemní přepravu v místě odletu a příletu, vízové, celní a jiné poplatky. Přeprava je předmětem pravidel, podmínek a ustanovení specifikovaných ve Všeobecných přepravních podmínkách dostupných na www.smartwings.com.

2) skupiny od 26 do 60 míst

 1. Nevratný depozit ve výši 10% ceny (fare bez YQ a letištních tax) musí být uhrazen do 5 dní od potvrzení rezervace. Za každé zrušené místo do 45 dní před odletem bude účtován stornopoplatek ve výši 10% ceny/fare. V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace). Storno poplatek se aplikuje i v případě neuhrazení platby depozita.
 1. Nevratný depozit ve výši 50% ceny (fare bez YQ a letištních tax) musí být uhrazen do 45 dní před odletem rezervace. Za každé zrušené místo v rozmezí 44 dní až 21 dní před odletem bude účtován stornopoplatek ve výši 50% ceny/fare. V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace). Storno poplatek se aplikuje i v případě neuhrazení platby depozita.
 1. Doplatek do 100% ceny (fare + YQ), případné storno poplatky a letištní taxy, musí být uhrazeny do 21 dní před odletem. Za každé zrušené místo 21 dní před odletem a méně bude účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny/fare + YQ (za každé zrušené místo). V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace).
 1. YQ taxa je nerefundovatelná. YQ a letištní taxy se účtují v aktuální výši platné v den vystavení konečné faktury (cca měsíc před odletem) a podléhají kurzovým změnám a změnám nominální hodnoty těchto tax v návaznosti na rozhodnutí letecké společnosti a příslušných autorit daného letiště. Aktuální výše jsou publikovány v rezervačních systémech. Na Vaši žádost je možné finální fakturu vystavit dříve a tím pevně fixovat tyto taxy.
 1. Jména cestujících je nutno dodat nejpozději tři pracovní dny před odletem linky s tím, že případná změna jména je možná v pracovní dny od 09:00 do 17:00 nejpozději 24 hodin před odletem.
 1. Cena zahrnuje základní přepravu z místa odletu do místa příletu bez jakékoliv garance na případné návazné lety. Cena dále zahrnuje odbavené zavazadlo - jeden kus do 23 kg na osobu (žádný z rozměrů nesmí být větší než 150 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm) a příruční zavazadlo do 8 kg na cestujícího o maximálních rozměrech 56x45x25 cm (avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm).
 1. V ceně nejsou zahrnuty náklady za pozemní přepravu v místě odletu a příletu, vízové, celní a jiné poplatky. Přeprava je předmětem pravidel, podmínek a ustanovení specifikovaných ve Všeobecných přepravních podmínkách dostupných na www.smartwings.com

3) skupiny od 61 míst

 1. Nevratný depozit ve výši 25% ceny (fare bez YQ a letištních tax) musí být uhrazen do 5 dní od potvrzení rezervace. Za každé zrušené místo do 45 dní před odletem bude účtován stornopoplatek ve výši 25% ceny/fare. V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace). Storno poplatek se aplikuje i v případě neuhrazení platby depozita.
 1. Nevratný depozit ve výši 50% ceny (fare bez YQ a letištních tax) musí být uhrazen do 45 dní před odletem rezervace. Za každé zrušené místo v rozmezí 44 dní až 21 dní před odletem bude účtován stornopoplatek ve výši 50% ceny/fare. V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace). Storno poplatek se aplikuje i v případě neuhrazení platby depozita.
 1. Doplatek do 100% ceny (fare + YQ), případné storno poplatky a letištní taxy, musí být uhrazeny do 21 dní před odletem. Za každé zrušené místo 21 dní před odletem a méně bude účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny/fare + YQ (za každé zrušené místo). V případě RT rezervace je stornopoplatek aplikován na RT bázi s tím, že směrodatné je datum odletu na prvním úseku (nerelevantní pro OW rezervace).
 1. YQ taxa je nerefundovatelná. YQ a letištní taxy se účtují v aktuální výši platné v den vystavení konečné faktury (cca měsíc před odletem) a podléhají kurzovým změnám a změnám nominální hodnoty těchto tax v návaznosti na rozhodnutí letecké společnosti a příslušných autorit daného letiště. Aktuální výše jsou publikovány v rezervačních systémech. Na Vaši žádost je možné finální fakturu vystavit dříve a tím pevně fixovat tyto taxy.
 1. Jména cestujících je nutno dodat nejpozději tři pracovní dny před odletem linky s tím, že případná změna jména je možná v pracovní dny od 09:00 do 17:00 nejpozději 24 hodin před odletem.
 1. Cena zahrnuje základní přepravu z místa odletu do místa příletu bez jakékoliv garance na případné návazné lety. Cena dále zahrnuje odbavené zavazadlo - jeden kus do 23 kg na osobu (žádný z rozměrů nesmí být větší než 150 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm) a příruční zavazadlo do 8 kg na cestujícího o maximálních rozměrech 56x45x25 cm (avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm).
 1. V ceně nejsou zahrnuty náklady za pozemní přepravu v místě odletu a příletu, vízové, celní a jiné poplatky. Přeprava je předmětem pravidel, podmínek a ustanovení specifikovaných ve Všeobecných přepravních podmínkách dostupných na www.smartwings.com.

Rezervační formulář pro skupinové rezervace

Objednatel / Společnost
Kontaktní osoba
Váš telefon
Vaše e-mailová adresa

Fakturační údaje

Vaše IČ
Vaše DIČ
Vaše adresa

Cestovní údaje

Počet cestujících
Letiště odletu
Letiště příletu

Letenka

Datum letu
Datum návratu
Měna

Seznámil jsem se skupinovými podmínkami a Všeobecnými přepravními podmínkami a souhlasím s nimi.

Na základě odeslanáho formuláře obdržíte v případě volných míst v letadle cenovou nabídku bez garance volných míst. V opačném případě obdržíte zamítací e-mail.