Vztahy s investory

Oznámení představenstva společnosti akcionářům

Pozvánka na valnou hromadu

Konsolidované finanční výkazy dle IFSR

 

Společnost Smartwings, a.s. stojí v čele koncernu, jehož součástí jsou následující společnosti:

Smartwings Slovakia, s. r. o., se sídlem Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Identifikační číslo: 47880627, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, vložka 100343/B, založená na Slovensku, řídící se právem Slovenska;

Smartwings Poland Sp. z o. o., se sídlem Gordona Bennetta, č. 2 B, 02-159 Varšava, Identifikační číslo: 142926546, NIP: 5222978306, společnost založená v Polsku, řídící se právem Polska;

Smartwings Hungary Kft., se sídlem 16 Wesselényi utca 16/A, 1077 Budapešť, Identifikační číslo:: 01-09-693315, společnost založená v Maďarsku, řídící se právem Maďarska;

Smartwings Germany GmbH, se sídlem Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 Mnichov, Identifikační číslo: HRB 221461, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mnichově, společnost založená v Německu, řídící se právem Německa;

Smartwings Building, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, 110 00 Praha 1, Identifikační číslo: 64583970, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41233.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.